APĂ RARĂ PENTRU SUFLETE ŞI TRUPURI NOBILE

a b z
©Malnas.at 2015

TRECUTĂ PRIN PĂ-
MÂNT, PENTRU ECHILIBRU ŞI ÎNSEMNĂ-
TATE

Ferită de orice factori poluanți, apa izvorului Maria ia naștere în adâncul scoarței terestre, în decursul a mii de ani. În drumul pe care-l străbate către suprafaţă, apa se îmbogăţeşte permanent cu dioxid de carbon natural, cu săruri şi minerale absorbite din rocile formate în perioada Neogenului.

Din pământ, apa ţâşneşte cu presiune, sub forma unui izvor artezian, fapt ce previne contactul cu substanțe contaminante din sol sau cu apa de suprafaţă.

Apa Malnaș are un conținut nemaiîntâlnit de bogat în săruri și minerale. Modul natural în care acestea sunt absorbite de organismul uman este identic cu felul în care apa le preia la rândul ei din straturile de rocă pe care le străbate.

APĂ DE PROVENIENŢĂ VULCANICĂ

Zona Malnaş este situată pe o structură hidrogeologică parţial deschisă, unde se resimt încă manifestări vulcanice.

CITESTE MAI MULT